20 jaar Passaat

Zeker op reis

 

ANVR
Passaat verre reizen (KvK nr. 28076980) is aangesloten bij het ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.
Klik hier en klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie.
Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je voor boeking kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de specifieke voorwaarden uit de ANVR-Reizigersvoorwaarden die van toepassing zijn op jouw boeking, t.w. de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden en overige ANVR-informatie.

Passaat verre reizen Reisvoorwaarden
De navolgende bepalingen zijn door Passaat verre reizen zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Annuleringsvoorwaarden Passaat Verre Reizen
Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. Voor het annuleren van een landarrangement brengen wij de volgende bedragen in rekening, welke verhaald worden op de aanvrager van de reis:.

• Tot 60 dagen voor vertrek: het aanbetaalde bedrag, met een minimum van EUR 500,= pp;
• Van 60 tot 40 dagen voor vertrek : 50% van de reissom;
• Bij annulering van de 40ste dag (inclusief) tot de 21ste dag voor vertrek: 75% van de reissom;
• Bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de dag van vertrek of later: de volledige reissom;

Aanbetalingsvoorwaarden Passaat Verre Reizen
Vanwege de aard van de reizen en de specifieke problemen bij een aantal reisbestemmingen, hanteert Passaat Verre Reizen aanbetalingsvoorwaarden die afwijken van de in de ANVR-brochure vermelde Reisvoorwaarden.

1. Bij het totstandkomen van de reisovereenkomst dient de reiziger een aanbetaling van 25% van het landarrangement te betalen plus de volledige kosten van de internationale vliegtickets, inclusief airporttax en andere toeslagen. Indien voor bepaalde reizen een minimum aanbetaling wordt vereist, dat afwijkt van het hiervoor vermelde, zal Passaat Verre Reizen dat duidelijk bij het reisaanbod vermelden. In dat geval zal het afwijkende bedrag als vereiste aanbetaling gelden. 
2. Het restant van de reissom moet uiterlijk 56 dagen voor de aanvangsdatum van de reis worden voldaan. Bij totstandkoming van de reisovereenkomst binnen 56 dagen voor de aanvangsdatum van de reis, moet de volledige reissom binnen acht dagen na ontvangst van de factuur worden voldaan.

Wijziging door de reiziger
Wanneer de reiziger na boeking de reis wilt aanpassen, dan is dit mogelijk. In overleg wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. Passaat verre reizen zal hiervoor wijzigingskosten in rekening brengen a € 30,- per boeking. Naast deze wijzigingskosten kunnen er annuleringskosten in rekening gebracht worden. Indien de wijziging een hogere prijs heeft, dan zullen deze meerkosten ook in rekening gebracht worden.

 

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
Passaat verre reizen (KvK nr. 28076980) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Eigen bijdrage aan SGR
Sinds 1 februari 2021 betaalt iedere consument die een reis boekt bij een bij SGR aangesloten reisorganisatie € 5 per persoon per boeking. Jarenlang was garantie op uw geboekte vakantie gratis, maar ook na de coronacrisis moet het garantiefonds er voor u zijn, zodat u onbezorgd op reis kunt blijven gaan. 

 

Calamiteitenfonds
Passaat verre reizen (KvK nr. 28076980) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Lees meer op de website van Calamiteitenfonds.

 

  Better Holidays
Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor jou bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

  Bestrijd kindermisbruik, ook in het buitenland
Wij steunen actief de ANVR en Defence for Children – ECPAT in de bestrijding van kinderuitbuiting in vakantielanden. Wij nodigen jou uit met ons alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden op www.dontlookaway.nl , ook als dit begaan is in het buitenland!
Meer informatie over het bestrijden van kindermisbruik is bij de reisleiding beschikbaar

Over Passaat

Onze filosofie is simpel; "geen mens is hetzelfde, dus geen reis kan hetzelfde zijn." Al sinds 1998 organiseren we daarom reizen 100% op maat en hebben door de jaren heen zeer veel kennis en goede contacten opgebouwd om dat waar te maken. Samen gaan we op zoek naar jouw ideale reis en dat werkt vaak inspirerend voor zowel jou als voor ons. We hebben nog nooit twee keer dezelfde reis georganiseerd en dat willen we graag zo houden; echt op maat!

We werken volgens het principe: "een complete reis voor een complete prijs." Je zult op onze site daarom geen supergoedkope prijzen vinden, waar je dan vervolgens allerlei zaken nog bij moet optellen voordat je tot een uiteindelijke totaalprijs komt. We informeren je ook compleet, heldere informatie wat is inbegrepen en in welke hotels je verblijft; Je weet wat je boekt bij ons. Dat lijkt ons een vanzelfsprekende en prettige manier van samenwerken met je.

Volg ons ook op Instragram.

Calamiteitenfonds SGR ANVR 20 jaar Passaat

Selectie toegevoegd aan uw reisplan.

Bel mij terug

* Velden met een * zijn verplicht.

Verstuur reisplan

* Velden met een * zijn verplicht.